Năng lực của chúng tôi

năng lực Với đội ngũ Cán bộ, Kỹ sư, Kiến trúc sư nhiều năm kinh nghiệm, công nhân kỹ thuật xây dựng các loại;

năng lực Có đủ máy móc thiết bị, vận tải, máy trộn bê tông, máy đầm bê tông, máy đầm nền, giàn dáo, xe đào, xe ủi, xe lu, cần cẩu...để thực hiện nhiệm vụ thi công xây lắp.

năng lực  Thích nghi linh hoạt mọi công trường.

năng lực Năng lực thi công xây lắp theo yêu cầu công việc.