Dịch vụ Tư vấn đầu tư

Công ty TNHH Nhi Khôi chuyên
- Tư vấn đầu tư, thành lập doanh nghiệp
- Các thủ tục đăng ký thành lập GCN ĐKKD; Giấy phép đầu tư;
- Giấy phép hoạt động một số lĩnh vực y tế, giáo dục, thẩm mỹ viện...
- Giấy Chứng nhận về ATVS thực phẩm trong lĩnh vực ăn uống...
- Giấy chứng nhận về ATVS thực phẩm trong sản xuất chế biến hàng nhập khẩu
- Giấy chứng nhận về cấp phép trong lĩnh vực Quảng cáo Pano, Băng rôn ngoài trời...

* Liên Hệ: 

CÔNG TY TNHH NHI KHÔI
Email: nhikhoicic@gmail.com
Tel/Zalo: 0908.1918.34 
Website: www.nhikhoicic.com

 

www.nhikhoicic.com